OHJEITA

Hautajaisjärjestelyt alkavat jo melkeinpä heti läheisen poismenon jälkeen. Paljon muistettavia asioita ja eri tahojen kanssa kommunikointia, joka tuntuu siinä hetkessä raskaalta ja työläältä. Ohessa oleva tietopaketti on tarkoitettu helpottamaaan asioiden järjestelyä ja hyvä info siitä, mitä kaikkea tulee tietää ja hoitaa. 

Tiedottaminen kuolemasta eri tahoille

Kuolemasta tiedotetaan lähiomaisille ensimmäisenä, mutta sen lisäksi tiedottaminen täytyy hoitaa myös vainajan työpaikalle ja taloyhtiölle. Pankit ja vakuutusyhtiöt saavat tiedon henkilön kuolemasta väestörekisterin kautta ja sen myötä esimerkiksi tileihin liitetyt käyttöoikeudet poistuvat. Perunkirjoitusta varten tarvitaan pankista saldotodistus, joka lähetetään joko postitse vainajan kotiin tai sitten sen saa virkatodistusta vastaan pankista. Pankkien käytännöt voivat vaihdella, joten soittamalla pankkiin saat tämän tiedon selville.

Suruliputus

Suruliputus voidaan sopia liputuksesta vastaavan tahon kanssa. Esimerkiksi vainajan työpaikan, taloyhtiön, hoitokodin tai syntymäkodin kanssa. Suruliputus voi olla kuolinpäivänä tai siunauspäivänä. Suruliputuksessa Suomen lippu lasketaan lipputangon puoleen väliin. Hautajaispäivänä suruliputusta on tapana pitää vainajan kodissa ja muistotilaisuudessa. Liputus alkaa tällöin kello 8 aamulla ja siunauksen jälkeen nostetaan lippu salossa ylös saakka loppupäivän ajaksi.

Testamentti tai hautaustoive

Vainaja on saattanut tehdä ennen kuolemaansa ennakkosopimuksen hautaustoimenpiteistä ja toiveistaan liittyen hautaustapaan, siunaustilaisuuteen, hautauspaikkaan (Tähän toki vaikuttavat kaupunkikohtaiset säädökset, joista saat tietoa seurakunnalta ja seurakintien keskusrekisteristä. Esimerkiksi Teiskon hautausmaalle saa hautapaikan, jos on asunut Teiskossa vähintään 25 vuotta). 

Hautaustapa

Hautaustapaa mietittäessä tulee vainajan toiveet ottaa huomioon. Ellei vainajan tahto ole tiedossa, valitsevat omaiset hautaustavan oman käsityksensä mukaisesti (arkku tai tuhkaus). Siunaustilaisuus pidetään kirkossa, kappelissa, tai haudalla. Muistotilaisuuden voi pitää jonkun omaisen kotona tai seurakunnan tiloissa. 

Hautaustoimiston valitseminen

Teiskon hautauspalveluun voi varata ajan nettisivujen kautta tai soittamalla p. 0503678040, jolloin vältymme siltä että useampi eri omainen sattuu samaan aikaan paikalle. Aika on vain teitä varten. Hautaustoimistoon tullessanne valitsemme arkun, uurnan(jos hautaustapa on tuhkaus), vaatetuksen (puetaanko vainajalle omat vaatteet vai puuvilla- tai pellavapaita).
Sovimme vainajan kuljetuksen ja omaiset voivat halutessaan antaa hautaustoimistolle toimeksiannon myös seuraavista asioista
- Suruliputus
- Ilmoittaminen lehdessä
- Kukkalaitteet
- Kappelin, kirkon ja muistotilaisuuden koristelu
- Siunausajan, -paikan ja muistotilaisuudn varaaminen
- Kantajien varaaminen
- Pitopalvelun varaaminen
- Hautakivet: suunnittelu, huolto ja kaiverruttaminen
- Perunkirjoitukset
- Kuolinilmoituksen suunnittelu ja ilmoittaminen
- Hautajaisten ohjelman suunnittelu ja painatus

Hautauslupa

Vainajaa viimeksi hoitanut tai lääketieteellisen/oikeuslääketieteellisen avauksen suorittanut lääkäri kirjoittaa luvan hautaamiseen, joka annetaan hautaamisesta huolehtivalle. Hautauslupa toimitetaan sille hautausmaan omistajalle, jonka hautausmaahan vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, lupa toimitetaan myös krematorion omistajalle. Paperinen
hautauslupa pitää olla ennenkuin kuljetusta voidaan suorittaa Sairaalasta tai Hoitokodista (yksityinen tai kunnallinen) Seurakunnan kellarille, Muutos tullut voimaan 1.1.2019.

Hautausjärjestelyjä voidaan aloittaa hoitamaan jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu

Vainajan lähiomaisella tai muulla hänen läheisellään on oikeus saada tämän luvan allekirjoittaneelta lääkäriltä jäljennös kuolintodistuksesta, joka sisältää kuoleman syyt sekä muita tietoja kuolemasta. Saattaa tulla 1-3 kuukauden päästä omaiselle tai pitää erikseen pyytää.

Haudan kuntoonlaitto

Haudan avaamisesta, peittämisestä ja kuntoonlaitosta sovitaan seurakunnan kanssa hautausjärjestelyiden yhteydessä.

Linkit

  Siunaustilaisuus     Hyödyllisiä linkkejä sekä yhteistyökumppaneitamme    Hautauksen jälkeen    Yleisiä tapoja