Linkkejä ja hyödyllistä tietoa

Ohessa hyödyllisiä linkkejä hautajaisia järjestävälle sekä yhteistyökumppanimme.
- Hyvät hautajaiset sivulta löydät käytännön ohjeita hautajaisjärjestelyihin Sivulle TÄSTÄ
- Seurakunnan sivulta löydät tietoja hautajaisiin liittyvissä asioissa heidän osaltaan. Sivuille TÄSTÄ
- Muistokivi Kailan kanssa teemme yhteistyötä ja hänen kauttaan voi tilata hautakivet Pirkanmaan alueella. Sivuille TÄSTÄ 
- Muistotilaisuudelle kaunis vaihtoehto Kiviojan Helmi, noin 20min Kämmenniemestä. Sivuille TÄSTÄ

Perunkirjoitukset yhteistyössä,  asianajaja ja varatuomari Mika Miesmäki, mika.miesmaki@applex.fi

Yhteysnumeroita

Tampereen seurakunta 03 219 0702 arkisin klo 9-15.00
Kangasalan seurakunta 040 309 8000 avoinna ma ja ti klo 10-15 to klo 10-17, pe klo 10-13.00, ke suljettu
Pälkäneen seurakunta 040 712 0560 arkisin klo 10-16.00
Valkeakosken seurakunta 040 804 8851
Ruoveden suntio 0408049566
Ruoveden kirkkoherranvirasto 0408049576

SIUNAUSTILAISUUS

Siunaustilaisuuden suunnittelussa huomioon otettavia asioita
Asiat käydään läpi papin ja kanttorin kanssa

 • Siunausaika ja -paikka (kappeli tai kirkko)
  Siunaustilaisuuden kutsu (sanomalehti, kutsukortit)
 • Uurnanlaskuaika ja -paikka
 • Pappi
 • Kanttori
 • Kuljetukset
 • Kantajat 6 henkilöä
 • Kukkalaitteet, Kirkon/Kappelin lisäkoristelu kukkakimput. Seurakunta yleensä hoitaa alttarikimpun
 • Valokuvaus
 • Esiintyjät
 • Ohjelmapainatus ja suunnittelu
 • Muistotilaisuuden paikka, tarjoilu ja ohjelma

Esimerkki siunaustilaisuuden perusrungosta:

 1. Alku-urkusoolo
 2. Kukkatervehdykset
 3. Virsi
 4. Siunaus
 5. Mahdollinen esiintyjä
 6. Virsi
 7. Loppu-urkusoolo

HAUTAJAISTEN JÄLKEEN

Ilmoitukset ja Kortit

Kuolinilmoituksen voi tehdä myös hautauksen jälkeen. Siinä voidaan kiittää muistaneita sekä ilmoittaa siunauksen toteutuneen läheisten läsnä ollessa.

Kiitoskortit voi lähettää myös kaikille siunauksessa olleille tai muistaneille. Tämä käytäntö enää nykypäivänä vähemmän käytössä, mutta jos se tuntuu omalta, niin se on varmasti hyvä.

Hautakivi ja muistomerkki

Hautakivi voi olla jo olemassa oleva, johon sitten kaiverretaan tiedot laatalle tai suoraan kiveen. Tälläisiä ovat esimerkiksi sukuhaudoilla olevat kivet. Halutessanne kiven voi samalla huoltaa.
Jos kiveä ei vielä ole, on sen suunnittelu mahdollista tehdä Teiskon Hautauspalvelussa tai kivimiehen kanssa. Teemme yhteistyötä esimerkiksi Messukylän Kivi - yrityksen kanssa. Hautakiven suunnittelussa on tarkkoja ohjeistuksia ja vedokset hautakiven suunnittelusta on ensin hyväksyttävä ennen asennusta. Nämä kaikki asiat käymme kanssanne vielä läpi suunnitellessamme muitakin hautajaisjärjestelyitä.

Haudan hoito

Haudan hoidosta on mahdollista tehdä seurakunnan kanssa hoitosopimus. Ohessa linkki seurakunnan sivuille aiheesta: https://tampereenseurakunnat.fi/haku?searchterms=hautojen+hoito

Haudan hoidosta voidaan sopia myös omaisten kesken, esimerkiksi hoitorinki, jossa jokaisen omaisen kohdalle määritellään oma hoitovuosi, jonka aikana haudalle viedään kukat ja kynttilä sovittuina päivinä (syntymäpäivä, joulu, muut juhlapyhät yms.)

Osoitteenmuutokset

Väestörekisteristä lähtee automaattisesti ilmoitus henkilön kuolemasta. On kuitenkin hyvä olla yhteydessä seuraaviin tahoihin ja varmistaa että esimerkiksi mahdollisen vuokrasopimuksen suhteen kaikki on kunnossa ja sen irtisanominen on käynnissä. Huomioi, että esimerkiksi pankissa ja vakuutusyhtiössä asioidessasi tarvitset voimassaolevan passin tai henkilökortin mukaan. Myös virkatodistusta tarvitaan joissakin tilanteissa. Nämä asiat kannattaa varmistaa vaikka puhelimitse ennen käyntiä.
- Puhelinliittymä, sähkösopimus,  lehdet, posti yms on hyvä käydä läpi ja varmistaa sopimuksen päättyminen.

Testamentti ja perunkirjoitus

Toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitusta varten tarvitset sukuselvitykset, virkatodistuksen, jokaisesta pankista joka vainajalla on ollut käytössä tarvitset saldotodistuksen (ota huomiooon että esimerkiksi s-etukortin omistavalla henkilöllä on käytössään myös s-pankin palvelut, jolloin tarvitset saldotodistuksen myös sieltä)

Perunkirjoituksen hoitaa Teiskon Hautauspalvelun kanssa yhteistyössä Mika Miesmäki.

OHJEITA

Hautajaisjärjestelyt alkavat jo melkeinpä heti läheisen poismenon jälkeen. Paljon muistettavia asioita ja eri tahojen kanssa kommunikointia, joka tuntuu siinä hetkessä raskaalta ja työläältä. Ohessa oleva tietopaketti on tarkoitettu helpottamaan asioiden järjestelyä ja hyvä info siitä, mitä kaikkea tulee tietää ja hoitaa.

Tiedottaminen kuolemasta eri tahoille

Kuolemasta tiedotetaan lähiomaisille ensimmäisenä, mutta sen lisäksi tiedottaminen täytyy hoitaa myös vainajan työpaikalle ja taloyhtiölle. Pankit ja vakuutusyhtiöt saavat tiedon henkilön kuolemasta väestörekisterin kautta ja sen myötä esimerkiksi tileihin liitetyt käyttöoikeudet poistuvat. Perunkirjoitusta varten tarvitaan pankista saldotodistus, joka lähetetään joko postitse vainajan kotiin tai sitten sen saa virkatodistusta vastaan pankista. Pankkien käytännöt voivat vaihdella, joten soittamalla pankkiin saat tämän tiedon selville.

Suruliputus

Suruliputus voidaan sopia liputuksesta vastaavan tahon kanssa. Esimerkiksi vainajan työpaikan, taloyhtiön, hoitokodin tai syntymäkodin kanssa. Suruliputus voi olla kuolinpäivänä tai siunauspäivänä. Suruliputuksessa Suomen lippu lasketaan lipputangon puoleen väliin. Hautajaispäivänä suruliputusta on tapana pitää vainajan kodissa ja muistotilaisuudessa. Liputus alkaa tällöin kello 8 aamulla ja siunauksen jälkeen nostetaan lippu salossa ylös saakka loppupäivän ajaksi.

Testamentti tai hautaustoive

Vainaja on saattanut tehdä ennen kuolemaansa ennakkosopimuksen hautaustoimenpiteistä ja toiveistaan liittyen hautaustapaan, siunaustilaisuuteen, hautauspaikkaan (Tähän toki vaikuttavat kaupunkikohtaiset säädökset, joista saat tietoa seurakunnalta ja seurakuntien keskusrekisteristä. Esimerkiksi Teiskon hautausmaalle saa hautapaikan, jos on asunut Teiskossa vähintään 25 vuotta).

Hautaustapa

Hautaustapaa mietittäessä tulee vainajan toiveet ottaa huomioon. Ellei vainajan tahto ole tiedossa, valitsevat omaiset hautaustavan oman käsityksensä mukaisesti (arkku tai tuhkaus). Siunaustilaisuus pidetään kirkossa, kappelissa, tai haudalla. Muistotilaisuuden voi pitää jonkun omaisen kotona tai seurakunnan tiloissa.

Hautaustoimiston valitseminen

Teiskon hautauspalveluun voi varata ajan nettisivujen kautta tai soittamalla p. 0503678040,  Aika on vain teitä varten. Hautaustoimistoon tullessanne valitsemme arkun, uurnan(jos hautaustapa on tuhkaus), vaatetuksen (puetaanko vainajalle omat vaatteet vai puuvilla- tai pellavapaita).
Sovimme vainajan kuljetuksen ja omaiset voivat halutessaan antaa hautaustoimistolle toimeksiannon myös seuraavista asioista
- Suruliputus
- Ilmoittaminen lehdessä
- Kukkalaitteet
- Kappelin, kirkon ja muistotilaisuuden koristelu
- Siunausajan, -paikan ja muistotilaisuudn varaaminen
- Kantajien varaaminen
- Pitopalvelun varaaminen
- Hautakivet: suunnittelu, huolto ja kaiverruttaminen
- Perunkirjoitukset
- Kuolinilmoituksen suunnittelu ja ilmoittaminen
- Hautajaisten ohjelman suunnittelu ja painatus

Hautauslupa

Vainajaa viimeksi hoitanut tai lääketieteellisen/oikeuslääketieteellisen avauksen suorittanut lääkäri kirjoittaa luvan hautaamiseen, joka annetaan hautaamisesta huolehtivalle. Hautauslupa toimitetaan sille hautausmaan omistajalle, jonka hautausmaahan vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, lupa toimitetaan myös krematorion omistajalle. Paperinen
hautauslupa pitää olla ennen kuin kuljetusta voidaan suorittaa Sairaalasta tai Hoitokodista (yksityinen tai kunnallinen) Seurakunnan kellarille, Muutos tullut voimaan 1.1.2019.

Hautausjärjestelyjä voidaan aloittaa hoitamaan jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu

Vainajan lähiomaisella tai muulla hänen läheisellään on oikeus saada tämän luvan allekirjoittaneelta lääkäriltä jäljennös kuolintodistuksesta, joka sisältää kuoleman syyt sekä muita tietoja kuolemasta. Saattaa tulla 1-3 kuukauden päästä omaiselle tai pitää erikseen pyytää.

Haudan kuntoonlaitto

Haudan avaamisesta, peittämisestä ja kuntoonlaitosta sovitaan seurakunnan kanssa hautausjärjestelyiden yhteydessä.

YLEISIÄ TAPOJA

Adressit ja kukkalähetykset surukotiin

Osanottonsa voi esittää surukotiin esimerkiksi adressilla tai osanottokukilla. Adressit luetaan saattoväelle muistotilaisuudessa.

Siunaustilaisuuden kutsut

Kutsut on hyvä esittää hetimmiten kun siunausajankohta on tiedossa. Kutsusta tulee ilmetä siunausaika ja -paikka sekä muistotilaisuuden paikka. Jos siunaustilaisuus halutaan järjestää vain aivan lähimpien omaisten kesken, on se hyvä mainita kutsussa. Jos vainajalla oli jokin erityinen toive siunaukseen liittyen, voi sen mainita kutsussa. Kutsun voi ilmoittaa esimerkiksi lehdessä.

Siunaustilaisuuteen pukeutuminen

Suomessa vakiintuneen käytännön mukaan lähiomaiset pukeutuvat mustiin tai tummiin vaatteisiin. Hattuja käytetään edelleen mutta varsinaisen suruhunnun käyttö on vähentynyt. Miehet voivat käyttää surunappia. Se kiinnitetään puvun vasempaan rintapieleen. Saattoväeltä toivotaan asiaan kuuluvaa pukeutumista.

Istumajärjestys kappelissa ja kirkossa

Lähiomaiset istuvat etupenkeissä vainajan sydämen puolella(oikealla). Muu saattoväki istuu vastakkaisella puolella ja omaisten takana saattoväen määrästä riippuen.

Kappelin koristelu

Mikäli kappeli koristetaan kukkien ja kynttilöiden lisäksi Suomen ja eri järjestöjen lipuilla, lippujen paikka ja järjestys on seuraava:

Liput ovat arkun alttarin puoleisessa päässä, Suomen lippu lähinnä arkkua ja järjestöjen liput vainajan arvostuksen mukaisessa järjestyksessä.

Kukkien lasku kirkossa / kappelissa

Kukkien laskun ajaksi päällysvaatteet riisutaan. Lähiomaiset laskevat kukat ensimmäisenä vainajan sydämen puolelle. Muu saattoväki laskee kukat tasaisesti arkun ympärille. Kukat asetetaan arkun viereen ja vainajaa kunnioitetaan seisomalla hetki hiljaa parin askeleen päässä arkusta. Tämän jälkeen kukkien laskija kääntyy lähiomaisiin päin, kumartaa kevyesti osanottonsa ja poistuu paikalta.

Kukkien laskujärjestys

Ensin lähiomaiset, seuraavaksi viralliset tervehdykset ja lopuksi muu saattoväki.

Kantajat / kantajien järjestys

Siunaustilaisuuden loppusoiton alkaessa kantajat asettuvat arkun ympärille, lähimmät omaiset vainajan päänpuoleiseen päähän, sydämen puolelle. Vietettyään hiljaisen hetken arkkuun päin kääntyneenä he laittavat hatut päähänsä ja asettavat kantoliinat viistoon selän ja ulomman olkapään yli, ellei arkussa ole kantokahvoja. Arkku kannetaan kappelista jalkopää edellä hautausautoon, työntökärryille tai suoraan hautaan.

Jäähyväishetki haudalla

Haudalla omaisille varataan jäähyväishetki ennen kukkien laskua. Tällöin arkun päälle voi heittää hiekkaa tai kukkia ja hiljentyä vielä hetkeksi vainajan vierelle. Kukat lasketaan hautakummun päälle.